Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna

  • Telefon: 608 349 379
  • WWW: https://paesp.pl/
  • Miejscowość: Warszawa
  • Adres: Chłodna 51
  • Kod pocztowy: 00-867

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Opis

Wszystkie osoby zainteresowane przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych, mogą zajrzeć na stronę paesp.pl. Należy ona do przedsiębiorstwa z dużym doświadczeniem, które realizuje zlecenia dla różnych podmiotów. Jego przedstawiciele wyjaśniają, że badanie ewaluacyjne nie jest tym samym, co badanie marketingowe, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Celem ich działań jest usprawnienie realizacji projektów, mających miejsce między innymi w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych lub urzędach pracy.

Koszt opisywanych badań to wydatek kwalifikowany, który wiąże się z projektami współfinansowanymi z funduszów Unii Europejskiej. Ewaluacja jest przeprowadzana zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami, a do jej celów zalicza się usprawnienie poszczególnych działań lub wprowadzenie zmian programowych, jeśli jest to niezbędne. Kwestia ta uzależniona jest przede wszystkim od tego, kto bierze udział w przedsięwzięciu oraz na jakim etapie dany projekt został zrealizowany.

Badania ewaluacyjne dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne, choć niektórzy wyróżniają także ewaluację wstępną, bieżącą, końcową oraz ciągłą. Czynności realizowane we wspomnianym przedsiębiorstwie koncentrują się na wskazanych przez klienta projektach, polityce, programie, personelu lub produkcie. Dzięki nim zainteresowani dowiadują się, czy zakładane początkowo efekty zostały osiągnięte, a jeśli tak, to w jakim czasie. Ewaluacja odpowiada również na pytanie, czy zasoby projektu oraz środki finansowe zostały odpowiednio wykorzystane.

Oceny przeprowadzane przez specjalistów wiążą się z planowaniem, obserwacją, analizą, gromadzeniem danych oraz tworzeniem twierdzeń wartościujących. Czynności tego typu mogą być realizowane w dowolnym momencie, niezależnie od etapu, w jakim znajduje się projekt. Dzięki niemu istnieje możliwość zmodyfikowania działań, tak by osiągnięcie założonych celów nie było problematyczne. Klienci współpracujący z zewnętrzną firmą otrzymują przydatne informacje zwrotne, które ułatwiają podejmowanie decyzji.

Dodano: 18-08-2022
Autor: Lena Kołodziej
Źródło:
https://paesp.pl/badania-ewaluacyjne/Dodaj komentarz


Brak komentarzy!

Również W Pobliżu: